Wartość osobowości cz. 7

By admin

Grudzień 23, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi:

Technika i metodyka nie powinny być dla niej czymś zewnętrznym, mechanicznym, wymuszonym, nie powinny być dla niej srmą przyczepionych powierzchownie manier, lecz powinny się stać niejako jej drugą naturą, składającą się z różnych środków pomocniczych, prawideł i zasad, wypływających z gruntownego rozważania wszelkich rozstrzygających i przekonywających punktów widzenia, jak oto: natury uczniów, materii i celów nauczania. Pielęgnowanie dodatnich zdolności indywidualnych, zwalczanie wad, panowanie nad środkami, dostarczanymi nam przez metodę — to wszystko rozwija taką osobowość nauczycielską, że z jej tajemniczych głębin dopiero wytryskuje owa zniewalająca siła wpływu, zdolna dokazać bardzo wiele, a nawet wszystkiego w stosunku do serc i głów uczniowskich, owa siła, osiągająca więcej, niż wszelkie formy i środki natury czysto zewnętrznej. Taka osobowość jest duszą nauki, jest jej właściwym „ethos”, jest tą siłą «elektryzującą», o której często nikt nie wie, skąd ona pochodzi, a która jak źródło z tajemniczych głębin ziemi, tam powstaje i stamtąd wychodzi, skąd jedynie może wychodzić wyższe działanie.

Latest Comments
  1. Reklama