Wartość osobowości cz. 6

By admin

Grudzień 23, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi:

Przez to nie zamierzamy, jak to lubi czynić niepedagogiczny naturalizm, zachwalać „prawa indywidualności” bez ogródki. Bo indywidualność a osobowość – to nie to samo. Przez osobowość rozumiemy to, co jakakolwiek istota ma w sobie najlepszego. Indywidualność zaś obejmuje swoiste zalety i swoiste przywary; a suma przywar nieraz przewyższa sumę zalet. Zalety swoje nauczyciel powinien zachowywać i pielęgnować, jak każdy inny człowiek; przywary zaś powinien zwalczać bardziej niż inni ludzie i pozbywać się ich wedle możności. Przywary nie mają żadnego uprawnienia w szkole, ponieważ powstrzymują pomyślny rozwój prawdziwej i szlachetnej osobowości, oraz krępują i uszczuplają jej wpływ zbawienny. Dlatego Pedagogika praktyczna powinna bardzo stanowczo występować przeciw wszelkim słabostkom indywidualności, przeciw wszelkim chorobliwym przywarom bakalarskim i bez wahania powinna nazywać je właściwym mianem. Z drugiej zaś strony powinna kłaść nacisk na to, że osobowość może tylko zyskać, gdy usilnie się ćwiczy w technice i metodyce swego zawodu.

Latest Comments
  1. Reklama