Pedagogika praktyczna cz. 8

By admin

Maj 15, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi: wychowanie klasyczne, wychowanie komunikacyjne, wychowanie laickie, wychowanie ludów pierwotnych, wychowanie ludzi dorosłych

Zdaje się także być rzeczą naturalną, że Pedagogika praktyczna musi mieć poniekąd charakter miejscowy, że musi być do pewnego stopnia pedagogiką lokalną. Ale kto, jak autor niniejszej książki, działał w różnych krajach, ten będzie miał serce bardziej otwarte, będzie miał większą wrażliwość i większą wyrozumiałość dla ludzi i poglądów, zrodzonych w innych krajach. W każdym razie autor usiłował uwolnić się od uprzedzeń miejscowych i pojmować także potrzeby innych krajów. Może także niejednemu się nie podobać, że w tej Pedagogice praktycznej uwydatnia się osobistość autora, o ile że wciąż w niej się odbijają osobiste doświadczenia młodości i wieku dojrzalszego i wpływają na wypowiadane sądy i uczyniony wybór; ale w czasie, w którym blada nieosobowość, często mieszana z przedmiotowością, tak często narzuca swoje nieuprawnione panowanie, książka, która ma wpływać na osobowość i kształcić osobowości, nie powinna się całkiem wyrzekać cechy osobistej, lecz raczej ją uwydatniać, gdzie należy i gdzie to czynić wolno. Wprawdzie powiedział ktoś, że do pisania Pedagogiki ma prawo tylko człowiek zupełnie dojrzały.

Latest Comments
  1. Reklama