Pedagogika praktyczna cz. 3

By admin

Maj 15, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi: wychowanie środowiskowe, wychowanie świadome i celowe, wychowanie światopoglądowe, wychowanie świeckie, wychowanie techniczne

Wobec teorii, Pedagogika praktyczna zajmie stanowisko skromne i powściągliwe także pod tym względem, że unikać będzie szerszych roztrząsać psychologicznych. Przede wszystkim zaś nie chciałaby uchodzić za wypływ pewnego krępującego systemu, lecz brać to, co dobre, wszędzie, gdzie je znajdzie. To też w ogólności nie wychodzi od jakiegoś systemu, lecz, o ile można, od rozważania błędów, zwykle popełnianych w życiu szkolnym. Gdzie nie można wykazać żadnych błędów, tam Pedagogika praktyczna może zaoszczędzić sobie i czytelnikowi długich wywodów. Z wyborem tego punktu wyjścia łączą się głównie podział i tytuły rozdziałów, oraz ta okoliczność, że w niektórych miejscach są omawiane rzeczy, rozumiejące się właściwie same przez się, ponieważ właśnie te rzeczy przez nauczycieli bardzo uzdolnionych pod względem naukowym są przeoczane i pomijane albo też – lekceważone wskutek pewnego rodzaju pychy, wyhodowanej w uniwersytecie.

Latest Comments
  1. Reklama