Pedagogika praktyczna cz. 2

By admin

Maj 15, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi: wychowanie tradycyjne, wychowanie umysłowe, wychowanie urabiające, wychowanie w atenach, wychowanie w rodzinie

A dalej: Pedagogika praktyczna w swych roztrząsaniach i przepisach ma na myśli szczególnie nauczyciela początkującego, który z pięknej i rozległej krainy wolności akademickiej wstępuje do przymusu szkoły i do działalności praktycznej, pełnej wymagań. Teoria, studia uniwersyteckie, egzamin nauczycielski, wymaganie zajęć seminaryjnych i roku próbnego – przyjmuje jako coś danego, jako warunek uprzedni, i pragnie udzielać swych przepisów i wskazówek przede wszystkim młodemu nauczycielowi, a nie owym potęgom, aby nauczyciel stanął mocno na tej drodze, na której aż do końca swego zawodu nauczycielskiego ma się ubiegać o palmę doskonałości pedagogicznej i dydaktycznej. A jeśli tu i owdzie nauczyciel, nie należący już do początkujących, wyciągnie jaką korzyć z Pedagogiki praktycznej, to powstanie stąd pewien rodzaj powinowactwa duchowego pomiędzy nim a tą bezpretensjonalną książką, która wychodzi z jak najlepszej chęci przysporzenia innym dobrego, ale jeszcze bardziej pragnie coś otrzymać od innych ku swemu przyszłemu udoskonaleniu. Bo prawdziwy pedagog, a więc i prawdziwa Pedagogika nigdy nie przestaje się uczyć.

Latest Comments
  1. Reklama