Pedagogika praktyczna cz. 1

By admin

Maj 15, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi: wychowanie wczesnoszkolne, wychowanie z nauczaniem, wychowanie zdrowotne, wychowanie żłobkowe

Należy ściśle i jasno określić stosunek Pedagogiki praktycznej do Pedagogiki teoretycznej. Gdy zadaniem Pedagogiki teoretycznej, zajmującej się badaniem czysto naukowym, jest stawianie twierdzeń ogólnych, dążenie do dokładności systematycznej, oraz przedstawianie w zakresie pomysłów i pojęć tego, co jest najbardziej wzorowe i doskonałe, – to dążeniem Pedagogiki praktycznej będzie przedstawienie tego, co rzeczywiście da się osiągnąć, ponieważ ona liczyć się musi określonymi warunkami faktycznymi i rozważać każdorazowe środki i siły. Opierając się na doświadczeniu i rezultatach już osiągniętych, o ile możności kształtować się powinna według okoliczności, nadarzających się w życiu szkolnym, służąc potrzebom chwili bieżącej i nakazom dnia dzisiejszego; ona to wprowadza nas do Sali klasowej, stawia nas wobec powszednich zjawisk życia szkolnego i zaprasza do ich trzeźwego i nieuprzedzonego rozpatrywania i sądzenia o nich według miary niedoskonałości, a w każdym razie tylko ograniczonej zdolności do polepszenia wszelkich stosunków ludzkich; Pedagogika teoretyczna, przeciwnie, może, nie troszcząc się o trudności i przeszkody terenu ziemskiego, nieraz posuwać się po linii powietrznej.

Latest Comments
  1. Reklama