Naukowe wykształcenie nauczyciela cz. 6

By admin

Grudzień 23, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi:

Dalsza praca naukowa chroni także od zgryźliwości i od schłopienia i od sfilistrzenia za stołem knajpy, a zwłaszcza od fałszywej pedanterii, zaprzątającej się drobnostkami dla samych drobnostek, pogardliwie stawiającej treść poza formami i sylabami, gdyż jej siły duchowe nie dosięgają dalszych celów. Już Plutarch opowiada, że u Rzymian nazwy «Grek» i «uczony» były łajankami. Michał de Montaigne dodaje do tego, że w późniejszym wieku przekonał się, iż Rzymianie mieli słuszność. twierdząc, żemagis magnos clericos non esse magnos sapientes. — A jak od pedanterii, tak i od skostnienia i wysuszenia bronią wciąż świeże studia naukowe. Tylko tacy ludzie, którzy poprzez obłoki wymagań dnia wciąż spoglądają w górę ku słońcu nauki i którzy się cieszą, gdy choć na godzinkę je ujrzeli, nigdy nie starzeją i nie zasychają, choćby ich skóra się pomarszczyła i włosy zsiwiały.

Latest Comments
  1. Reklama