Naukowe wykształcenie nauczyciela cz. 5

By admin

Grudzień 23, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi:

A to dzieje się się następującym sposobem: Kto pracuje tylko dla celów szkoły, tylko na codzienny użytek z ręki nauczyciela do umysłu ucznia, ten wkrótce panować będzie nad tym, czego mu potrzeba, zwłaszcza jeśli rok rocznie powtarza się to samo; na koniec sam już nie odczuwa, że on sam już wiele razy przechodził to samo i powoli nabył to, czego od ucznia od razu wymaga z taką dokładnością, żeby nie brakowało żadnej kropki nad i. Miara oceny przy takim sposobie myślenia staje się coraz niesprawiedliwszą. Jeśli zaś nauczyciel kształci się wciąż i poza zakresem swej specjalności, to wkrótce spostrzeże, jak daleko mu jeszcze do doskonałości i jak mu jeszcze trudno uchwycić i zatrzymać coś nowego. Im wszechstronniej usiłuje się kształcić, tym łagodniejszym będzie; im bardziej pozostanie jednostronnym, tym bardziej będzie szorstki. Stąd pochodzi osobliwe zjawisko, że nauczyciele specjaliści, w najściślejszym znaczeniu tego wyrazu (nie mamy tu na myśli jedynie filologów klasycznych i matematyków), bywają często największymi dziwakami w ocenianiu postępów uczniowskich.

Latest Comments
  1. Reklama