Naukowe wykształcenie nauczyciela cz. 1

By admin

Grudzień 23, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi:

Aby zachować polot idealny, ochoczość w pracy i świeżość umysłu, nauczyciel powinien zdobywać gruntowne wykształcenie naukowe nie tylko w uniwersytecie, lecz powinien wciąż nad sobą pracować. „Nauczyciel gimnazjum powinien być uczonym”, żąda Nagelsbach. Skromniej i praktyczniej sformułujemy to żądanie tak, że powinien nieustannie dążyć do tego, żeby się w odpowiedniej mierze stał uczonym. On sam, szkoła i uczniowie będą się mieli dobrze, jeśli nauczyciel będzie pracował z tym poczuciem, że jeszcze powinien się wiele uczyć, także pod względem naukowym, i jeśli od razu nie będzie się uważał za skończonego uczonego. Dom jest gotów, skoro stanie pod dachem. Człowiek zaś nigdy nie powinien być podobny do martwych murów, lecz jako istota żyjąca, powinien wciąż dążyć naprzód, nie przestawać się uczyć i pracować nad sobą aż do ostatniego tchnienia. Niezmordowana dążność do nauki – to jest prawdziwe wykształcenie naukowe. Jakkolwiek w nawale pracy zawodowej niemało przeszkód stanie przed pracą naukową, jednak tyle czasu zawsze pozostanie, aby choć chwilowo ze źródła nauki zaczerpnąć sił na pokrzepienie dla pracy szkolnej; tyle czasu każdemu musi pozostać, żeby w żadnym punkcie swej specjalnej dziedziny nie upadł tak nisko, by musiał się wstydzić swej ignorancji i dręczyć się nią. Dobrze będzie, jeśli samodzielne badania w jakiejkolwiek dziedzinie jego specjalności podniosą dumę i samowiedzę nauczyciela i nadadzą mu świeżych sił.

Latest Comments
  1. Reklama