Ideały powołania cz. 4

By admin

Grudzień 23, 2017 Wiedza o pedagogii 1 Comment
Tagi:

Kto zbankrutował w swych ideałach, ten traci i prawdziwą chęć do życia; wtedy miejsce zapału zajmuje zrzędzenie, a miejsce raźnej i ochoczej działalności — czynność machinalna i nieuprawniona pedanterią. Przeciwko temu powinien nauczyciela zabezpieczyć zdrowy idealizm, który i dziś nie utracił całkiem swych praw. I dziś jeszcze ciągłe i’ ożywione obcowanie duchowe z młodzieżą zachowuje w nauczycielu świeżość i młodość; i dziś jeszcze miłość budzi miłość wzajemną, a dzielna praca budzi wdzięczność. Wciąż jeszcze wychowywanie i kształcenie młodzieży jest sztuką, która staje się tym doskonalszą i owocniejszą, im lepiej kto umie i drobnostki pięknie kształtować; wciąż ten kształci sam siebie coraz lepiej, kto nieustannie usiłuje jak najlepiej kształcić innych.

Szeroki świat wprawdzie tu i owdzie, tutaj bardziej niż gdzie indziej, jest ubogi w ideały, jest opanowany przez grubą powszedniość; ale w małym światku szkoły, jakkolwiek- pustoszący prąd utylitarny usiłował go całkiem zdobyć, zawsze jeszcze zachowały swą siłę wyższe cele i ideały; nie potrzeba długo szukać, aby zobaczyć, kiedy u młodzieży najbardziej błyszczą oczy i biją serca.

Latest Comments
  1. Reklama